Hovenier in Flevoland

Flevoland is de middelste provincie van Nederland en de jongste van de de twaalf provincies. Door de drooglegging van een gedeelte van de voormalige Zuiderzee zijn de Noordoostpolder, Zuidelijk Flevoland en Oostelijk Flevoland ontstaan.

Flevoland wordt in het noorden begrensd door Friesland, in het noordoosten door Overijssel, in het zuiden door Noord-Holland en Utrecht. Westelijk liggen het IJsselmeer en het Markermeer.

Flevoland bestaat uit twee gedeelten: De Noordoostpolder en de Flevopolder, het grootste kunstmatige eiland ter wereld, in de Flevopolder liggen de steden Lelystad, Dronten, Almere en Zeewolde. De Noordoostpolder is voornamelijk bestemd en daadwerkelijk ingericht als landbouwgebied.

Aangezien Flevoland een aantal meters onder de zeespiegel ligt, wordt de afwatering verzorgd door een drietal gemalen, twee in Oostelijk Flevoland en één in Zuidelijk Flevoland. Flevoland kent een kunstmatig bos; de Hollandse Hout, gelegen aan de zuidzijde van Lelystad. Aan het Markermeer grenzen de Oostvaardersplassen, een belangrijk natuurgebied in het westen van Flevoland. De bestemming van Zuidelijk Flevoland is voornamelijk het opvangen van de bevolkingsgroei in de dichtbevolkte Randstad.

Dankzij het jonge karakter van de provincie en de verscheidenheid in landschap kan de hovenier in Flevoland zijn fantasie de vrije loop laten. Met name in de verstedelijkte gebieden, welke zich nog altijd kenmerken door veel open ruimte en een strakke indeling, ligt een uitdaging voor de creativiteit van de hovenier. De hoveniers in Flevoland presenteren zich op deze website met trots. Ieder vanuit zijn of haar specialisme is, mede vanwege een grote bekendheid met de plaatselijke omstandigheden, in staat om uw droomtuin te realiseren. Of het nu gaat om een particuliere tuin of een groenvoorziening voor een bedrijf of instelling, de hier aangesloten hoveniers weten van wanten en blinken uit door kwaliteit en betrouwbaarheid.

Alle hoveniers in Flevoland

Op zoek naar een hovenier in Flevoland

Hovenier in Nederland