Vind een plaatselijke hovenier
voor bedrijven

Hovenier in Groningen

Groningen is na Drenthe, Friesland en Zeeland de dunst bevolkte provincie van Nederland. Sinds jaar en dag is de belangrijkste bestemming van de provincie landbouwgebied. De vruchtbare grond zorgde voor een florerende aardappelmeelindustrie en strokartonindustrie in het oosten van de provincie.

Door de ontginning van de veenkoloniën is een bloeiende scheepsbouwindustrie ontstaan, nog steeds worden langs het Winschoterdiep nieuwe schepen gebouwd, onder andere bestemd voor de kustvaart.

Van oudsher hebben handel en dienstverlening zich geconcentreerd in de stad Groningen. De delfstoffen leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, sinds 1959 heeft dit een grote vlucht genomen toen het aardgasveld van Slochteren werd aangeboord. Een bijkomend effect van de gaswinning is een vermindering van de ondergrondse aardlagen, wat resulteert in een meetbare daling van het maaiveld en niet-natuurlijke aardbevingen.

Groningen grenst in het noorden aan de Waddenzee, in het oosten aan de Duitse deelstaat Nedersaksen, in het westen aan de provincie Friesland en in het zuiden aan de provincie Drenthe, qua oppervlakte behoort Groningen tot de kleinere provincies van Nederland.

In het noordoosten van de provincie vindt men grote contrasten tussen arm en rijk, kapitale boerderijen en kleine arbeidershuisjes wisselen elkaar af.

Hovenier in groningen

In het zuidoosten bevond zich een uitstrekt hoogveengebied, de Groninger Veenkoloniën, in de loop der eeuwen is dit gebied ontveend, wat resulteerde in een uitgebreid stelsel van kanalen.

Oostelijk van de veenkoloniën ligt Westerwolde, een streek op zandgrond, in deze streek treft men een glooiend landschap aan met veel bebossing.

Tot de provincie behoren drie kleine, onbewoonde Waddeneilanden: Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes.

Een kwart van alle bezienswaardige en historische kerken van Nederland vind je in Groningen. In sommige van deze kerken worden nog steeds kerkdiensten gehouden, andere zijn in gebruik als vergader- of feestlocatie of hebben een culturele functie gekregen.

Door de overwegend vruchtbare grond in de provincie Groningen is de flora uitbundig, dit vindt men ook terug in de boerenerven en de particuliere tuinen. Door de grote diversiteit aan verschillende tuintypen ligt hier een grote uitdaging voor de hovenier in Groningen, met zijn creativiteit en vakkennis weet de hovenier een fraaie overgang te realiseren tussen de tuin, het erf of de groenvoorziening en de natuurlijke omgeving. Wat ook uw wensen zijn, voor elk specialisme vindt u een uitgebreide presentatie van de op deze website aangesloten kwaliteitshoveniers in de provincie Groningen, zodat u uw particuliere of bedrijfstuin kunt laten realiseren en een mogelijk lang aanwezige droom kunt invullen.

Een greep uit de hoveniers in Groningen


Groningen-stad
Hovenier De Tuunster

Wat kunnen onze hoveniers voor u betekenen?

Wat kan een hovenier voor u betekenen? Wilt u een compleet nieuwe tuin laten aanleggen? Moet een hovenier uw tuin onderhouden?

Tuinontwerp

Voor het ontwerpen van uw tuin kunt u terecht bij een tuinarchitect, een hovenier kan deze werkzaamheden uitvoeren voor u. Wist u ook dat veel hoveniers een tuin ontwerp voor u kunnen maken, mee denken met het ontwerp? Lees meer...

Grasmaaien

Wilt u, om welke reden dan ook uw gras laten maaien? Een goed onderhouden gezon is natuurlijk meer dan alleen een keer per maand de grasmaaier er overheen halen. Vind een expert welke kan helpen. Lees meer...

Onderhouden

Een mooie tuin onderhouden kost tijd, misschien heeft u deze tijd niet. Zoek een hovenier die u kan helpen met het tuinonderhoud, of dit nu periodiek of eenmalig is. Lees meer...