Hovenier in Friesland

Friesland behoort tot de noordelijkste provincies van Nederland en wordt in het oosten begrensd door Groningen en Drenthe en zuidelijk door de provincies Flevoland en Overijssel. Friesland en Noord-Holland zijn met elkaar verbonden door de Afsluitdijk. Vanuit Harlingen gaan er veerdiensten naar de Friese waddeneilanden Vlieland en Terschelling, Ameland is bereikbaar vanuit Holwerd en vanuit Lauwersoog gaat een veerdienst naar Schiermonnikoog.

Friesland is een waterrijk gebied en is in samenhang tussen water en landoppervlakte de grootste provincie van Nederland, qua landoppervlakte is Friesland de op één na grootste provincie. Friesland is door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgeroepen tot de mooiste provincie van Nederland. Het natuurbeheer in de provincie wordt verzorgd door de vereniging Het Friese landschap of in het Fries: "It Fryske Gea".

Friesland is een waterrijke provincie, het landschap bestaat uit negen verschillende landschapstypen: Het Waddengebied, de Zuidoosthoek, Westergo, het Lage Midden, de Veenpolders, Gaasterland, de Noordelijke Wouden en het Bedijkingslandschap, waaronder de Lauwerszee. De provincie kent vier nationale parken: Het Lauwersmeer, wat zich uitstrekt van Friesland tot Groningen, het Drents-Friese Wold, wat ligt in Friesland en Drenthe, Schiermonnikoog en De Alde Feanen.

Uiteraard is Friesland beroemd om de Elfstedentocht en de Sneekweek. De provincie is zeer geliefd bij liefhebbers van zeilen, bij goed weer worden de wateren veelvuldig bevolkt door recreatiezeilers. Een bekend meer vindt men bij Langweer.

Particuliere tuinen hebben een zeer karakteristieke uitstraling in Friesland, zij wijken af van de ontwerpen en realisatie van groenvoorzieningen in de andere provincies. De hovenier in Friesland ziet het als een uitdaging om een tuin op te laten gaan in het prachtige landschap van de provincie Friesland, met zijn uitgestrekte heidevelden, mooie natuurbossen, uitgestrekte landerijen met terpen en dijken en de unieke flora. Op deze website vindt u een uitgebreide presentatie van de aangesloten hoveniers in de provincie Friesland, zij stellen zich graag aan u voor met hun specialismen en kwaliteiten, zodat u een goede keuze kunt maken voor een project op maat voor particulieren en bedrijven en instellingen.

Alle hoveniers in Friesland

Op zoek naar een hovenier in Friesland

Hovenier in Nederland